Stockholm Furniture Fair 2023

Kontorstrapetsen hänger på möbelmässan! I monter AG:46 och Mattias visar hur hänga, var den kan sitta och berättar varför Kontorstrapetsen är bra.

Varmt välkomna!

Tillgänglighet

Allt på plats?

Som Certifierad Sakkunnig av Tillgänglighet finns jag till hjälp när det gäller tillgänglighetsfrågor.

Jag bistår med rådgivning, granskar ritningar i olika skeden och skriver besiktnings- och granskningsutlåtanden.

Som TIL- sakkunnig, samarbetar jag med och för STAREMO tillgänglighetskonsult AB, med en mängd olika projekt. Vi arbetar med tillgänglighet gällande ny- och ombyggnad av bostäder, kontor, butiker, restauranger, förskola och skola, gym, vård och omsorg samt projekt med förhöjda TIL-krav som LSS boende och sjukhus.

Inget projekt är det andra likt och bra tillgänglig arkitektur gör vi bäst tillsammans.

Välkomna att höra av er .

Färgsättning: Trapphus och entréer – Skogskällan, Grundskola

Beroende på tidpunkt, el- eller dagsljus skiftar upplevelsen av väggkulörerna. De blir turkosa, ibland ljust gröna, blå eller grå. Trappans gula räcke kontrasterar och de befintliga roströda klinkergolven framhävs.

Vi frågade rektor:
Blev entréhallen välkomnande och representerar den er?

– Den nya färgsättningen i entréhallen ger ett lugnt och välkomnande intryck som smälter samman med redan befintliga material och färger.

Och…
Hur fungerade det att arbeta med mig som inredningsarkitekt?

– Catarina är mycket lyhörd och lätt att arbeta med, hon har förmågan att lyssna in och förstå vilka behov och önskemål som finns i verksamheten och samtidigt komma med nya kreativa idéer och lösningar.
Catarina har verkligen lyckats kombinera funktion och design på ett sätt som gör den nya inredningen både praktisk och snygg. Den nya färgsättningen ger ett lugnt men tydligt och genomtänkt intryck som samtidigt är funktionellt i en skolmiljö som utsätts för mycket slitage.
Catarina är professionell i sitt bemötande, hon är lyhörd, flexibel och kreativ samt lätt att kommunicera och samarbeta med.

Caroline Gustafsson, Rektor Skogskällan, Stenmoskolan och Gula villan

 

INREDNINGSPROJEKT: Skogskällan, Grundskola Åk F-6

Uppdrag: Ny Färgsättning, lösinredning och gardiner till gemensamma utrymmen samt färgsättning av trapphus. Tot. 860kvm. På sportlovet var skolan tom på elever och personal. Vi kunde äntligen komma in för att se resultatet!

 

Vi frågade: Caroline Gustafsson, Rektor Skogskällan, Stenmoskolan och Gula villan

Hur har den nya färgsättningen och inredningen mottagits av elever och lärare/medarbetare?

– ”Vi har just genomfört våra medarbetarsamtal där vi bland annat undersöker hur medarbetarna upplever den fysiska arbetsmiljön. Vi kan se en tydlig förbättring av resultatet från föregående år. De medarbetare som arbetet på skolan under en längre tid uppskattar att inredningsarkitekten tagit tillvara på den ursprungliga idén med en specifik färgsättning i varje korridor där tonen moderniserats och bottenfärgen mörkas ner för att ge ett lugnare intryck. Eleverna uppskattar den nya skolmiljön och klotter och skadegörelse har minskat avsevärt sedan vi genomförde upprustningen.”

 

Hållbar arkitektur – Nu Sakkunnig av Tillgänglighet!

 

Social hållbarhet är en viktig del i arbetet för en hållbar framtid. Därför är jag glad och stolt över att nu kunna titulera mig som Sakkunnig av Tillgänglighet.

Jag hjälper till och kan ge råd och tips samt kontrollera att vi faktiskt bygger för alla.

Catarina von Matern – Sakkunnig Kontrollant av funktionshinderfrågor inom bygg- och fastighetssektorn.

Certifierad enligt TIL 2 av Kiwa

Hållbar design – Cirkulär Ekonomi. Se vår film & illustrationer – ”Animated drawings” till EU projektet Eco Design Circle.

Jag fick äran att illustrera och göra en kortfilm Tillsammans med: ”UBA – The German Environment Agency” och ”IDZ- International Design Center Berlin” för EU projektet Eco Design Circle.

 

Kontorstrapetsen hos Epic Malmö

Vi är glada! Vår produkt för hälsa på arbetsplatsen: Kontorstrapetsen hänger nu i cykelgaraget hos Epic i Malmö – Nordens första precertifierade kontorshus enligt WELL (en certifieringsstandard med fokus på hur byggnader kan ge support åt hälsa & välbefinnande). Mer om: www.kontorstrapetsen.se

Alceahuset – Servicecenter – Österåker

  

Ny inredning, färgsättning och specialritad receptionsdisk.

I samarbete med Bleck Arkitekter. CvM arkitektur & design

Day and night – YoYo lampan i Luxemburg.

 

Pictures from a ”proud” owner of a YoYo.
“Romain Müller, owner of a YoYo lamp, Luxembourg”

Design Lisa Lindström och Catarina von Matern

 

I samarbete med Mattias Wreland Arkitektur & Design

Lärarförbundet, Stora Essingen: Aktivitetsbaserad kontorslösning, plan 5. Analys inkl. intervjuer och workshop, funktioner, arbetsflöden – framställning av planlösning för fast- och lösinredning. Konsultuppdrag. CvM Arkitektur & Design / Mattias Wreland Arkitektur & Design.  2018

 

Powered by WordPress | Designed by: FatCow Coupon | Thanks to Best CD Rates Online, Compare Online Brokers and Fat Burning Furnace

created by yta & innehåll