inredningsarkitektur

Jag erbjuder er hjälp med:

Verksamhetsbeskrivning ett dokument för att vi tillsammans och med fastighetsägare ska kunna ta fram den nya miljön. ”Verksamhetsbeskrivningen” beskriver och stämmer överens med hur ni vill arbeta och i vilken miljö ni vill arbeta i.

 

Lokalplanering, planlösning – att utifrån inringade behov och möjligheter skapa rätt rums- och möbleringslösningar. Jag ser också till att planlösning och möblering följer råd och föreskrifter gällande tillgänglighet. (PBL, PBF och följer allmänna råd som finns i Boverkets byggregler samt Arbetsmiljöverket, AFS)

 

Fast – och lös inredningJag hjälper er att navigera rätt gällande ytskikt, material och produkter samt ger förslag som uppfyller det ni behöver och vill utstråla. Jag har god erfarenhet av och kan ta fram specialritad inredning och eller produkter.

 

Och: Min målsättning är att genom samarbete, bra planering och genomtänkt budget, ta fram kvalitativ och hållbar inredningsarkitektur, från helhet till detalj.

 

Som inredningsarkitekt SIR MSA och som certifierad sakkunnig Tillgänglighet, arbetar jag både i egen regi och som konsult till andra Arkitektkontor.

Genom åren har jag byggt upp ett stort kontaktnät med branschkollegor som jag samarbetar med.

 

 

SKISS planlösning

YTSKIKT, MATERIAL, PRODUKT

 

FAST INREDNING – ”Special” – Receptionsdisk

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by WordPress | Designed by: FatCow Coupon | Thanks to Best CD Rates Online, Compare Online Brokers and Fat Burning Furnace

created by yta & innehåll