Considerate Design – Design med Omtanke

 

DMO_logo_m_txtDesign med Omtanke – En arbetsmetod för hållbara miljöer.

Metoden är till för att ta tillvara personalens och användares kunskaper, erfarenheter och idéer när man ska förändra sin arbetsplats eller verksamhet.

De känner sin verksamhet bäst, hur och när den fungerar bra och när den inte gör det. När många personer är med och delar med sig av sin kunskap och erfarenheter så föds bättre idéer och alla känner sig delaktiga i resultatet.

Metodens avsikt är också att den nya miljön ska bli så hållbar som möjligt. Det vill säga att miljön ska bli estetiskt tilltalande. En vacker och inspirerande miljö att vara i. Miljön ska också vara etiskt försvarbar och hållbar på sikt. Produkt och materialval måste vara sådana så att de inte äventyrar människors hälsa och miljön för framtida generationer och den måste vara tillgänglig för alla.

Om man satsar tid och kraft i ett tidigt skede för att komma fram till hur man verkligen vill ha det blir det färdiga resultatet mycket bättre och mer hållbart.

Målsättningen är att med metodens fyra steg; 1- Gemensam grund, 2- Maximal nytta,(workshop 1)

3- Långsiktig hållbarhet och 4- Med sikte på framtiden (Workshop 2+ visionsdag), ta fram en verksamhetsbeskrivning som i text och bild beskriver erfarenheter, behov och idéer.

Det verksamhetsbeskrivningen är ett viktigt dokument för att ni tillsammans med fastighetsägaren och arkitekt ska kunna ta fram den nya miljön. Ett dokument som beskriver och stämmer överens med hur ni vill arbeta och i vilken miljö ni vill arbeta i.

 

I Västra Götaland har man sedan 2001 utvecklat och arbetat med processverktyget Design med Omtanke som är en lots under lokalprocessen när om- och nybyggnationer ska göras i offentlig miljö.

Processverktyget är framtaget för att öka medvetenheten hos verksamheter hur lokalprocesser går till och hur företag och verksamheter kan vara med och förändra sin arbetsplats på ett hållbart sätt.

Jag var anställd av Västra Götaland och Fyrbodals kommunalförbund som processledare i Design med Omtanke´s arbetssätt. Idag med bas i Stockholm och som utbildad process- och workshopsledare i metoden kan jag handleda verksamheter i arbetsprocessen samt föreläsa om metoden.

Har ni frågor angående arbetsmetoden, varmt välkomna att höra av er.

 

Ladda ned boken: ”Design med Omtanke – En metod för hållbara miljöer” – gratis som Pdf!

 

Powered by WordPress | Designed by: FatCow Coupon | Thanks to Best CD Rates Online, Compare Online Brokers and Fat Burning Furnace

created by yta & innehåll