KONTAKT / OM

CvM arkitektur & design AB

Catarina Chin von Matern, Arkitekt SIR MSA

Phone: +46 (0) 70 740 22 00

email: cvm@catarinavonmatern.se

Momsreg.nr/VAT-nr: SE559289695401

 

Catarina Chin von Matern, Inredningsarkitekt SIR MSA

Sakkunnig Kontrollant av funktionshinderfrågor inom bygg- och fastighetssektorn.

Certifierad enligt TIL 2 av Kiwa

Som utbildad inredningsarkitekt och ”Certifierad Sakkunnig i Tillgänglighet – TIL 2” samt med tyskt gesällbrev i möbelsnickeri, har jag en bredd inom arkitektur från helhet till detalj. Stolt är jag även över min utbildning och erfarenhet som processledare i metoden Design med Omtanke, där jag handleder och lotsar verksamheter i arbetsprocessen inför en ny- eller ombyggnation.

Som möbeldesigner har jag länge samarbetat med flera möbelproducenter i svensk och internationell möbelindustri  för framställning av nya produkter. I min roll som inredningsarkitekt, samarbetar jag med flera arkitektkontor både i stora och mindre inredningsuppdrag.

Arbete med processledning i olika verksamheters och företags förändrings-och utvecklingsarbete samt pedagogiskt arbete inom design på designhögskolor har gett mig bra erfarenheter av hur man jobbar visionärt och strategiskt.

Född 1973 i Visby, Sverige.

Utbildning:

Konstfack, Högskolan för konst, hantverk och design i Stockholm, avdelning Inredningsarkitektur och möbeldesign.  1996 – 2000.

Industridesign, arbete och utbildning hos Konstantin Grcic, München, Tyskland 1999.

Gesällbrev – möbelsnickare i Köln, Tyskland 1992 – 1996. Schreinerei Buchal und Krings

Verksamhet: Har arbetat både som anställd och i egen verksamhet med inredningsarkitektur och möbeldesign. Har även undervisat samt föreläst på svenska designhögskolor; HDK Steneby, Beckmans och Konstfack samt arbetat för Design med Omtanke: startad 2001 av Västra Götalandsregionen, vars uppdrag  är att öka utbud och efterfrågan inom hållbar design för offentlig miljö.

Företaget; CvM arkitektur & design fokuserar på hållbar design och arkitektur för offentlig miljö såsom arbetsplatser/kontor, skolor, förskolor, vård och omsorg.  

Lyssna  här: Keystone  Vi berättar om möbelserien Love, från Show´n & Tell – Stockholm Furniture & Light fair 2013

CV:Curriculum Vitae_ Catarina v Matern 190522

Certifikat: Certifikat TIL2_Sakkunnig av Tillgänglighet_Catarina von Matern_L

 

CvM arkitektur och design:

 Inredningsarkitektur & möbeldeisgn för offentlig miljö.

Sakkunnig Kontrollant av funktionshinderfrågor. Certifierad enligt TIL 2 av Kiwa

Processledare i metoden Design med Omtanke

Undervisning, föreläsningar, workshops

”graphic facilitator” & Illustrationer

 

About

Catarina Chin von Matérn

Born 1973 in Sweden.

Catarina von Matern was educated at Konstfack University College of Arts and Design, Department of Interior Architecture and Furniture Design. She also has a journeyman’s certificate in cabinet-maker from Cologne, Germany – Schreinerei Buchal und Krings and has experience working with with industrial design by Konstantin Grcic´s office in Munich, Germany

After the College of Arts, she has worked both as an employee and in our own operations with the interior architecture and furniture design. In recent years she has been teaching design students at the Swedish Design Schools HDK Steneby, Göteborg University, Beckman Design School and Konstfack University College of Arts and Design and worked for Design med Omtanke (Considerate Design): an activity in Western Sweden, with a focus on design and sustainable development.

Today is Catarina von Matern self-employed with a focus on interior architecture & design for public spaces. 

 

Powered by WordPress | Designed by: FatCow Coupon | Thanks to Best CD Rates Online, Compare Online Brokers and Fat Burning Furnace

created by yta & innehåll