Cert. Sakkunnig Tillgänglighet

 

Som Sakkunnig i Tillgänglighet TIL2, erbjuder jag hjälp vid:

 

  • Om- och nybyggnad: Förklarar vilka tillgänglighetskrav som ställs och vid ombyggnad hur dessa krav hanteras med hänsyn till byggnadens förutsättningar, kulturhistoriska värde och ändringens omfattning.

 

  • Besiktningar: Av avslutade projekt samt skriver ett s.k. Besiktningsutlåtande efter avslutat byggprojekt.

 

  • Utlåtande: När vi granskat ritningar eller besiktigat ett projekt skriver vi ett Tillgänglighetsutlåtande.

 

  • Granskningar: av ritningar i olika skeden: skiss, programhandling, systemhandling, bygglov, förfrågningsunderlag, bygghandling. Efter granskning skriver vi ett Granskningsutlåtande.

 

  • Rådgivning: Vi kommer gärna in och hjälper till tidigt i projekt.

 

Som Sakkunnig i Tillgänglighet samarbetar jag med STAREMO tillgänglighetskonsult AB.

Jag är medlem vid TILRFTillgänglighetssakkunnigas riksförening

Certifierad enligt TIL 2 av Kiwa

 

 

 

Powered by WordPress | Designed by: FatCow Coupon | Thanks to Best CD Rates Online, Compare Online Brokers and Fat Burning Furnace

created by yta & innehåll