Tillgänglighet

Allt på plats?

Som Certifierad Sakkunnig av Tillgänglighet finns jag till hjälp när det gäller tillgänglighetsfrågor.

Jag bistår med rådgivning, granskar ritningar i olika skeden och skriver besiktnings- och granskningsutlåtanden.

Under det senaste året har jag som ”sakkunnig”, arbetat med en mängd olika projekt. Det har varit bostäder, kontor, butiker, restauranger, förskola och skola, gym, vård och omsorg samt projekt med förhöjda TIL-krav som LSS boende och sjukhus.

Inget projekt är det andra likt, alla är viktiga, det är spännande & lärorikt samt bra tillgängliga miljöer och arkitektur gör vi bäst tillsammans!

Välkomna att hör av er .

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: FatCow Coupon | Thanks to Best CD Rates Online, Compare Online Brokers and Fat Burning Furnace

created by yta & innehåll