Tillgänglighet

Allt på plats?

Som Certifierad Sakkunnig av Tillgänglighet finns jag till hjälp när det gäller tillgänglighetsfrågor.

Jag bistår med rådgivning, granskar ritningar i olika skeden och skriver besiktnings- och granskningsutlåtanden.

Som TIL- sakkunnig, samarbetar jag med och för STAREMO tillgänglighetskonsult AB, med en mängd olika projekt. Vi arbetar med tillgänglighet gällande ny- och ombyggnad av bostäder, kontor, butiker, restauranger, förskola och skola, gym, vård och omsorg samt projekt med förhöjda TIL-krav som LSS boende och sjukhus.

Inget projekt är det andra likt och bra tillgänglig arkitektur gör vi bäst tillsammans.

Välkomna att höra av er .

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: FatCow Coupon | Thanks to Best CD Rates Online, Compare Online Brokers and Fat Burning Furnace

created by yta & innehåll