inredningsarkitektur

Inredningsarkitektur: Jag arbetar med processledning i tidiga skeden, planlösningar – flöden, förslag fast- och lösinredning samt på detaljnivå såsom specialritade receptionsdiskar och produkter.

Med erfarenheter från att ha varit anställd inredningsarkitekt, arbetat som underkonsult till andra samt som direktkonsult i eget företag, har jag fått en bredd inom flera olika projekttyper. Såsom samhällsinriktade offentliga uppdrag (skola, vård & omsorg), kontorsinredningar till företag och privata uppdrag.

Beroende på projekt och behov arbetar jag som medverkande, handläggande eller uppdragsansvarig arkitekt, jag har god projekteringsvana och abetar i ArchiCad och AutoCad.

Genom åren har jag byggt upp ett bra kontaknät med branschkollegor som jag i uppdrag gärna samarbetar med.

 

Exempel: Lärarförbundet – Programarbete samt planlösning för fast- och lösinredning. I samarbete med Mattias Wreland 

En hållbar arkitektur för nu- och framtid.

Genom en taktisk och innehållsrik arbetsprocess, där delaktighet är en stark komponent, nås målet med nytänkande ideér för hållbara miljöer.

I Västra Götaland har man sedan 2001 utvecklat och arbetat med ett  processverktyg som är en lots under lokalprocessen när ombyggnationer ska göras i en offentlig miljö.

Processverktyget är framtaget för att öka medvetenheten hos verksamheter hur lokalprocesser går till och hur företag och verksamheter kan vara med och förändra sin arbetsplats på ett hållbart sätt. Metoden, som kallas Design med Omtanke, hjälper företaget att gå från verksamhetsidé till effektiva lokaler.

Jag var anställd av Västra Götaland och Fyrbodals kommunalförbund som processledare i Design med Omtanke´s arbetssätt.  Det är en arbetsmetod som jag som arkitekt idag fortsatt arbeta utifrån och inspireras av. Genom denna konkreta arbetsprocess och samarbete blir nya miljöer nytänkande och hållbara.

Hör gärna av dig om du har frågor angående arbetsmetoden!

 

 

Powered by WordPress | Designed by: FatCow Coupon | Thanks to Best CD Rates Online, Compare Online Brokers and Fat Burning Furnace

created by yta & innehåll