inredningsarkitektur

Kvalitet Från rumslig helhet till detalj.

Vi erbjuder er hjälp med:

Verksamhetsbeskrivning ett viktigt dokument för att vi tillsammans med er och fastighetsägare ska kunna ta fram den nya miljön. Ett dokument som beskriver och stämmer överens med hur ni vill arbeta och i vilken miljö ni vill arbeta i.

 

PlanlösningarAtt utifrån inringade behov och möjligheter skapa rätt rums- och möbleringslösningar. Vi ser också till att planlösning och möblering följer Arbetsmiljöverket råd och föreskrifter gällande tillgänglighet.

 

Fast – och lös inredningVi hjälper er att navigera rätt gällande ytskikt och material och vi ger förslag på ytskikt och produkter som uppfyller det ni behöver och vill utstråla. Vi har god erfarenhet av och kan ta fram specialritad inredning och eller produkter.

 

Och: Vår målsättning är att genom samarbete, bra planering och genomtänkt budget, ta fram kvalitativ och hållbar inredningsarkitektur till er.

 

Som inredningsarkitekt SIR MSA och som certifierad sakkunnig Tillgänglighet, arbetar jag både i egen regi och som underkonsult till andra Arkitektkontor.

Genom åren har jag byggt upp ett stort kontaktnät med branschkollegor som företaget samarbetar med.

 

 

ALCEA huset, Österåker kommun

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by WordPress | Designed by: FatCow Coupon | Thanks to Best CD Rates Online, Compare Online Brokers and Fat Burning Furnace

created by yta & innehåll