Dörr

 

Projekt ”Dörr”.

Med start utifrån ett eget nyfiket och kreativt dörrprojekt som jag kallat ”Dörr” vill jag undersöka, diskutera och fördjupa vår kunskap om ”Dörrar”.

Dörren är intressant ur flera aspekter och den berör alla. Den är högst alldaglig, påtaglig och en viktig detalj i arkitekturen.

Den skyddar, öppnar eller stänger rum. Den har funnits i alla tider.

Inom konsthistorien har den ett starkt symbolvärde: hopp, möjligheter, övergången från ett tillstånd/värld till en annan. En öppen dörr symboliserar befrielse och nya möjligheter.

De senast åren har vi öppnat upp rum mer och tagit bort dörren både inom hemmet och på arbetsplatser som öppna landskap/aktivitetsbaserade kontor mm. Det har skapat diskussion.

Kan projekt ”Dörr” inspirera till reflektion över rums öppen- och slutenhet?

Kan projektet inspirera till reflektion över varför och hur vi gestaltat och smyckat dörrar?

Projektet handlar också om omhändertagande och om hållbarhet. Det handlar om vår historia och respekt för produkters och materials värde. 
 
 
 

 

Powered by WordPress | Designed by: FatCow Coupon | Thanks to Best CD Rates Online, Compare Online Brokers and Fat Burning Furnace

created by yta & innehåll