Dörr

 

Projekt ”Dörr”.

Med start utifrån ett eget nyfiket och kreativt dörrprojekt som jag kallat ”Dörr” vill jag undersöka, diskutera och fördjupa vår kunskap om ”Dörrar”.

Dörren är viktigt och intressant ur flera aspekter och den berör alla. Den är högst alldaglig, påtaglig och en viktig detalj i arkitekturen.

Den skyddar, öppnar eller stänger rum. Den har funnits i alla tider.

Inom konsthistorien har den ett starkt symbolvärde: hopp, möjligheter, övergången från ett tillstånd/värld till en annan. En öppen dörr symboliserar befrielse och nya möjligheter.

De senast åren har vi öppnat upp rum mer och tagit bort dörren både inom hemmet och på arbetsplatser som öppna landskap/aktivitetsbaserade kontor mm. Det har skapat diskussion.

Kan projekt ”Dörr” inspirera till reflektion över rums öppen- och slutenhet?

Kan projektet inspirera till reflektion över varför och hur vi gestaltat och smyckat dörrar?

Projektet handlar också om omhändertagande och om hållbarhet. Det handlar om vår historia och respekt för produkters och materials värde. 
 
 
 

Varför detta projekt Dörr–  eget projekt:

Vi bor i ett hus byggt 1970. Husets rumsinredning är intakt även ursprungsmaterial.

När vi övertog huset var allt i fint skick. Tidigare ägare hade varit barnlösa. Hemmafruar hade här tagit väl hand om fast inredning och inte använt sig av slitande städrengöringsämnen. Allt var äldre, men i toppskick.

Det var bra valda material med lång hållbarhet både gällande slitage, patina och estetik.

Vi har inte haft någon anledning till att byta ut eller ändra.

Däremot verkade det som om pengarna tagit slut när det gällde alla dörrblad rummen emellan. Dessa var enkla standarddörrar, spegeldörrar i furu som sedan ganska slarvigt hade betsats i försök till att efterlikna teak. De passade in, men ändå inte.

Frågeställningar:

  • Skulle vi byta ut alla väl fungerade dörrar? Svar: Ej aktuellt varken av ekonomiska eller hållbarhetsskäl.
  • Skulle vi kanske måla dörrbladen i en kulör? Svar: Nej, det skulle inte passa husets övriga arkitektur med dess ganska strama funktionella formspråk – släta fanerade garderobsdörrar. Det vill säga slät 70-talsinredning kontra pastischer på 1800-tals spegeldörrar, fungerade inte så bra.

Lösning och projektstart:

Att måla dörrbladen delvis. Detta för att jag ville visa hela dess historia.

Egna begränsningar:

  • Varje dörrsida skulle bestå av ett abstrakt målat mönster i en eller flera färger, de skulle inte vara föreställande utan låta betraktaren få egna associationer.
  • Ingen dörrsida skulle vara den andra lik, också för att vara helt nytt och inte hamna i en nisch där betraktaren tänker ”aha!”- typiskt 50-tal/ 1800-tal/ 80-tal etc. Därigenom skulle projektet kanske bli estetiskt hållbart ur ett längre tidsperspektiv. Fri inspiration från allt.
  • Projektet skulle få ta tid och jag skulle skissa, rita och måla för hand. Detta under längre tid, för att få ro att testa, hinna reflektera och fundera. Handens intelligens var lika viktig som tänkandet varför jag valde att uteslutande arbeta för hand.
  • Området kring dörrens handtag skulle alltid vara omålade, eftersom ytan slits mer där.

 

 

Powered by WordPress | Designed by: FatCow Coupon | Thanks to Best CD Rates Online, Compare Online Brokers and Fat Burning Furnace

created by yta & innehåll