Skiss & visualisering

”Graphic Facilitation” – att kommunicera  processer via enkla skisser och illustrationer. Denna metod använder jag mig av gärna för att vissuellt illustrera möten och projekt på ett för alla övergripligt och lättförståeligt vis. Här några exempel på illustration- och kommunikationsuppdrag:

Workshop:

’“Assignment as visualiser and communicater at the workshop “Circular Design Forums” and HELCOM- Intereg Workshop in Berlin.”

Uppdragsgivare: Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau, Germany.

 

 

 

 

Powered by WordPress | Designed by: FatCow Coupon | Thanks to Best CD Rates Online, Compare Online Brokers and Fat Burning Furnace

created by yta & innehåll