5 x workshops

  Gbg 3    

Designuppdrag- visionsworkshops

På uppdrag av Västra Götalandregionen – miljösekretariat har vi under våren 2015 planerat och genomfört visionsworkshops för unga vuxna. Syftet har varit att 1; ringa in 20-30åringars drömmar och visioner om framtiden, informera om fossila bränslen och till sist låta deltagarna lyfta visionerna och placera dem i ett fossilt oberoende samhälle. 2; Delge politikerna dessa visioner. Workshoparna; 2ggr Göteborg, 2ggr Borås, 1x Trollhättan var en förlängning och fördjupning av en enkätundersökning som tidigare skickats ut till målgruppen, ca 3000st. Det vill säga, dagen var en möjlighet till delaktighet och att på ett konkret sätt kunna påverka sin framtid.

Läs mer på: #mitt2030

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: FatCow Coupon | Thanks to Best CD Rates Online, Compare Online Brokers and Fat Burning Furnace

created by yta & innehåll